Ombyggnation av Skararondellen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 12 september, 2019

Trafikverket börjar nu bygga om Skararondellen för att öka kapaciteten i den. Arbetet kommer ske från september och pågå till december 2019.

utsikt-over-lidkoping-kopt_mindre

Under byggtiden kommer vägen vara öppen för trafiken men det råder begränsad framkomlighet i form av smalare körfält och sänkt hastighet. Efter ombyggnationen kommer det vara två körfält in i cirkulationsplatsen från alla riktningar. Lidköpings kommun har medfinansierat åtgärden men byggnationen sker i Trafikverkets regi, frågor hänvisas till Trafikverket.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen