Ökad nöjdhet på äldreboende i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 26 september, 2019

Resultatet av Socialstyrelsens årliga brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har nu kommit. Målgruppen är personer som är 65 år och äldre som har stöd och hjälp från hemvård eller bor på äldreboende. Återigen får Lidköpings äldreomsorg mycket goda resultat i brukarundersökningen.

survey-1594962

Ett betyg i undersökningen som visar på en tydlig ökning är hur nöjda brukarna är sammantaget med sitt äldreboende. 93 procent i Lidköping är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende jämfört med 90 procent i förra årets undersökning. I riket ligger motsvarande siffra på 81 procent. Fem av elva boenden i kommunen har hela 100 procent nöjda svarande.

Även i hemvården ligger nöjdheten i Lidköpings kommun högre än i riket. Nöjdheten ligger på 95 procent att jämföra med rikets 88 procent.

För att ta del av hela resultatet av brukarundersökningen, besök https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan