​Minskad sjukfrånvaro och goda resultat inom Städ

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 27 september, 2019

Sjukfrånvaron på Intern service städ har under andra kvartalet 2019 minskat och ligger nu på samma låga nivå som under 2016.

Minskad sjukfrånvaro Städ

Den minskade sjukfrånvaron beror på att vi bland annat gjort olika satsningar genom exempelvis projekt ihop med Arbetsförmedlingen och fått en bättre bemanningssituation. Detta leder till lägre tryck på ordinarie personal. Vi har också utökat HR-stödet för våra chefer berättar Anders Kindberg, städchef på Intern service.

Goda resultat inom Städ

Sedan 2015 arbetar enheten med att certifiera all personal. I Lidköping har vi en hög andel yrkesutbildade lokalvårdare. Hela 95 procent är certifierade, genomsnittet i andra jämförbara kommuner är 75 procent. Det höjer vår kompetens och ger en ökad yrkesstolthet.

Certifieringarna innebär förutom att ha kunskap att utföra och planera professionell lokalvård och underhåll med hänsyn till olika materials egenskaper också att man får lära sig städa på rätt sätt för att minska förslitningsskador och felbelastningar.

Personalen på städet gör ett fantastiskt arbete varje dag. Det märks inte minst i vår interna kundundersökning där vi en gång om året ber våra kunder besvara en enkät om hur de upplever vårt arbete. Sedan vi började undersökningen har städet fått väldigt fina siffror, något jag är väldigt stolt över avslutar Anders Kindberg.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan