Det var stängt för biltrafik men öppet för trevligheter

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 30 september, 2019

I samband med att Framtidsverkstaden – i Kopparportens galleria – hade temavecka ”Trafik och kommunikationer” häromveckan så passade Samhällsbyggnad på att under ett dygn testa hur området runt Nya stadens torg skulle upplevas utan biltrafik. Ett test som visade sig falla väl ut.

foto_daniel_strandroth

Denna satsning krokade ann till det pågående arbetet med den nya stadsutvecklingsplanen, lanseringen av elbussar i stadstrafiken och även arbetet med att Lidköping jobbar med att bli Årets stadskärna 2021. Initiativet var sprunget ur kommunens arbete med hållbart resande, möjligheten för Lidköping att bli en föregångskommun i regionen och att det kan vara bra att utmana invanda traditioner.

Den aktuella dagen – 21 september – var det både Torglördag och Portobello-loppis så besöksantalet var stort. Allmänheten hade dessutom möjlighet att träffa en del av kommunens förtroendevalda i Framtidsverkstan.

Dagens känns väldigt lyckad och kommentarerna har övervägande varit positiva. Det har varit ett intensivt arbete innan men vädret var med oss och allt föll på plats, säger Denis Tomazic, som arbetar med hållbart resande på Samhällsbyggnad i Lidköpings kommun.

Jag tror att det var många som uppskattade att vi faktiskt provade en bilfri dag. Det kan ge kloka insikter om vilken plats bilen har idag och vilken plats den ska ha framöver i centrum, säger Gustav Edvinsson ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Allmänheten hade möjlighet att, på plats, lämna sin synpunkt om den bilfria dagen. Även nu finns det möjlighet att tycka till via följande webbenkät. Alla handlare i området kommer även de att få en enkät skickad till sig.

Allt detta är ju en del av att lyssna in opinionen kring vår framtida stadskärna. Hur vill vi egentligen att markytorna i vår framtida stadskärna skall prioriteras, avslutar Denis.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen