Regnbädd och konstnärligt utsmyckad elförsörjning på torget

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 2 oktober, 2019

Samhällsbyggnad har i projektet ”Stadskärnans utveckling” arbetat fram en rad förbättringar för den offentliga miljön bland annat kring Nya stadens torg. Inom kort börjar förbättringarna genomföras.

regnbadd

Bilden ovan visar en skiss på hur en regnbädd ska utformas. Växtlighet kommer att planteras våren 2020.  

Före årsskiftet

Ett arbete med att anlägga en regnbädd på torget startar i oktober. Bädden kommer att rena dagvattnet som kommer från parkeringen bakom torget och gatorna runt omkring. Vi kommer även att plantera växter.

Samtidigt förbättrar vi strömförsörjningen på torget genom en ny transformatorstation. Stationen kommer att vara utformad som ett konstverk med keramik. Det är en satsning för att skapa bra förutsättningar för framtida evenemang men även för att skapa möjlighet till fler laddstolpar för elbilar i området.

Arbetet beräknas vara klart i december.

Efter årsskiftet

År 2020 kommer ytterligare förbättringar att genomföras vid torget. Bland annat ska mer belysning sättas upp för att skapa en tryggare miljö.

Torget ska även bli mer tillgängligt så därför byter vi ut markbeläggningen i ett stråk rakt över torgytan under våren 2020.

regnbadd_placering

Bilden ovan visar regnbäddens placering och bilden nedanför visar vart transformatorstationen ska stå. 

elinstallation

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan