Samarbete med miljötemadag

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 15 oktober, 2019

Varje vår besöker alla elever i årskurs 8 på Lidköpings högstadieskolor Vänermuseét för att prata miljö och hållbar livsstil. Sedan 2019 är miljötemadagen ett samarbete mellan Ung i Lidköping och Vänermuseét.

Miljötemadagen om livsstil och hållbar utveckling inleds med vad de ska göra och hur miljösituationen runt om i världen ser ut. Sedan delas eleverna in i grupper och besöker olika stationer – en historisk, en nutida och en kreativ station.

Historiska stationen

På den historiska stationen handlar det om lokalhistoria. Tillsammans med museets antikvarier tittar eleverna på en bouppteckning från tidigt 1800-tal.

Konsumtionen på den tiden såg väldigt annorlunda ut jämfört med idag. Man ärvde saker och var ofta väldigt rädd om det man hade. Ofta hade man inte mycket pengar utan värdet låg istället i sakerna man ägde. Gällande kläder summerar stationens bouppteckning 15 plagg.

Ofta blir det väldigt bra diskussioner om att att ta vara på sakerna man har och kanske köpa kläder på second hand. Hur många skor har du? Vi har inte ens koll på hur mycket saker och vilka kläder vi har. På den tiden hade man inte lika mycket, berättar Tove Dahlbom, miljöpedagog på Vänermuseet.

Nutida stationen

På den nutida stationen diskuterar man hur lever man i olika delar av världen och hur vi lever här i Sverige. Hur ser andras förutsättningar ut att leva som de vill och vad kan vi i Sverige göra för skillnad? Under diskussionerna får eleverna både välbekanta och nya begrepp och verktyg för att sätta in saker i ett sammanhang.

Kreativa stationen

På den kreativa stationen finns Anna Gunnarsson som arbetar som ungdomslots på Ung i Lidköping. Ung i Lidköping verkar där ungdomar finns. När eleverna kommer till den kreativa stationen har tankarna oftast satt igång.

Här arbetar de med FN:s globala mål för hållbar utveckling. De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Vid det här tillfället får ungdomarna välja att arbeta med mål 12 (hållbar konsumtion och produktion), mål 13 (bekämpa klimatförändringarna) eller mål 16 (fredliga och inkluderande samhälle).

Utifrån valen delas de upp i grupper som får göra varsin mindmap och fundera, diskutera och komma på ideér med anknytning till de olika målen.  De får också komma på en aktivitet som de skulle kunna göra själva här i Lidköping Vill de förverkliga sin idé om ett event av unga för unga kan de söka en ungdomspeng och får också stöd och hjälp av Ung i Lidköping att genomföra idén.

Ideér som kommit upp är bland annat:

Mål 12 Hållbar konsumtion

  • Rensa i hemmet och sälja egna saker, köpa på secondhand, laga kläder, köpa mer ekologiskt och närproducerat, slänga mindre mat/kläder/elektronik, klädcontainer, ge bort kläder, utställning med kläder från återbruk, mer möjlighet att hyra saker typ fritidsbanken, elever samlar in kläder tillsammans i skolan och skänker till välgörenhet

Mål 13 Bekämpa klimatförändringar

  • Cykla istället för att åka bil, cykla eller gå till skolan, skräpplockartävling, billigare busskort, provsmakning vegetarisk mat, tullavgift för fordon som är mindre bra för miljön, loppis på torget, dela ut miljövänliga påsar

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

  • Information i skolorna och mötesplatser där eleverna får träffa människor med olika ursprung och erfarenheter, inspirationsföreläsare, veckans goda gärning, stärka ungdomars självförtroende för att stå emot grupptryck, speciella kvällar där alla får utforska olika kulturer, mat, språk, kläder,  minska segregeringen genom sociala möten, temadagar i skolan om människors lika värde, förtydliga skolans värdegrund, jobba med attityder,  mer utbildning och information genom teater och film på till exempel Esplanadteatern.

Ung i Lidköping besöker sedan högstadieskolorna och följer upp arbetet.

När vi kommer ut på skolorna så känner alla igen oss från Ung i Lidköping berättar Anna Gunnarsson. Det är en stor vinst för oss som arbetar med ungdomar.  Vi kan också vara med och påverka och föra in miljötänket i aktiviteten. Det kan till exempel handla om att inte använda engångsmaterial.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan