Modernisering av daglig verksamhet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 17 oktober, 2019

Vård & Omsorgs dagliga verksamhet finns idag på fyra olika platser i Lidköping (Mellbygatan, Kinnegatan, Rörstrand och Tornväktaren) och ger varierande möjligheter till arbetsliknande sysselsättning, skapande verksamhet och sinnesträning. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att samla flertalet av dessa verksamheten på ett och samma ställe. Tornväktaren är tänkt att vara kvar likt tidigare, men övriga verksamheter innefattas. Sockerbruket är ett förslag på lokal.

detalj korallen180214

Målet är att skapa en modern daglig verksamhet anpassad för målgruppen. Där de nya lokalerna ska ge möjlighet till större individanpassning samt att såväl brukare som personal enkelt ska kunna gå emellan olika verksamheter över dagen eller över tid.

Då det kommer fler brukare som inte klarar av att arbeta i stora grupper samt har behov av mer struktur och personalnärvaro så behöver verksamheten moderniseras och individualiseras. Med hjälp av mindre arbetsgrupper kan man anpassa dagarna för brukarna och möta dem i det skedet de är, beroende på situation och mående. Vi bedömer att brukaren kommer få en större meningsfullhet och utveckling samt fler variationsmöjligheter mellan olika sysselsättningar då verksamheterna är på samma ställe, berättar Ann-Sofie Lönn, enhetschef daglig verksamhet.

Förändringen är tänkt att ske stegvis men senast i februari 2021 hoppas vi att alla ska vara på plats i de nya lokalerna, avslutar Ann-Sofie.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan