Välkommen till Vattendagen 2019

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 17 oktober, 2019

Torsdag 24 oktober bjuder Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflöden in allmänheten till en vattendag på Hökensås. Årets tema är fisk, fiske, fiskodling, utsättning och invasiva arter i vatten. Buss avgår från Falköping klockan 09.30.

Vattendagen 2019

Följande programpunkter står på dagordningen:

  • Presentation av Hökensås Sportfiske AB
  • Fiskodling – från rom till utsättning
  • Miljökonsekvenser av fiskodlingar
  • Fiske i Södra Laxsjön

Anmälan

Konferensen är gratis och inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Anmäl dig senast den 17 oktober. Först till kvarn gäller!

Program och anmälan

Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflöden (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Vad är Vattenrådet?

Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden bildades i mars 2009 genom en omorganisation av Lidan- Nossans Vattenvårdsförbund. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att kontrollera och följa vattenkvaliteten i Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån – fem viktiga tillflöden till Vänern.

Syftet med kontrollen är också att långsiktigt säkerställa en god vattenkvalitet och en god vattenmiljö för växter och djur. Vi följer vattenkvalitetens förändring över tiden i strävan att minska övergödningen och läckaget av kväve och fosfor till vattendragen.

Vattenrådet fungerar även som en länk mellan Vattenmyndigheten och allmänheten för att skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan