Trygghet är viktigt för att familjen ska må bra

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 18 oktober, 2019

Sara Sjömark och Pernilla Kling arbetar med föräldrastöd och familjebehandling i Lidköpings kommun. De träffar dagligen föräldrar som behöver hjälp på olika nivåer.

familjebehandlare

Vi kan alla delvis känna igen oss i vad föräldrar som vänt sig till oss berättar. Tjat och konflikter som tar över vardagen. Ibland behöver man bara stöttning i rätt riktning för att vända situationen hemma och få mer glädje på köpet, berättar Sara Sjömark.

Tar konflikterna hemma för stor del av energin så kan det vara svårt att komma ur det på egen hand.

Det kan handla om saker som kan uppfattas som väldigt små – eller djupa känslomässiga problem som tar längre tid. Vi finns där för att ge stöd och verktyg till föräldrar och familjer som behöver oss helt enkelt, fortsätter Pernilla.

Pernilla arbetar på Källan med familjebehandling och berättar att en del av arbetet kan vara tillsammans med pedagoger på skolorna, en hel del tid spenderas också hemma hos familjerna. Det kan vara specifika tider på dygnet när familjen till en början behöver stöttning på plats. Ibland handlar det om att vara nåbar på telefonen för ett samtal när det behövs. Enligt Pernilla är det viktigt att kunna dämpa föräldrars frustration och ge dem metoder som fungerar i vardagen. Förstår man varandra och lyckas öka den positiva tiden tillsammans med barnet så ändras mycket.

Sara arbetar på familjecentralen med bland annat rådgivande samtal med föräldrar. De samtalen krävs inget så kallat bistånd eller utredning för att få. Kursen Komet för barn eller tonåringar är en annan sådan hjälp, den innehåller handfasta strategier för en fungerande relation. Trygghetcirkeln, som är en annan typ av utbildning, handlar mer om förhållningssätt i relationen.

Känner du att det finns saker som inte fungerar i din relation till barnen eller vill bolla dina tankar så kontakta oss helt enkelt. Det behöver inte bli mer än så men kan kanske ändå vara till hjälp, avslutar Sara.

Vill du läsa mer om detta så hittar du information på lidkoping.se. Där hittar du också kontaktuppgifter till familjebehandlarna.

(på bilen från vänster, Sara Sjömark och Pernilla Kling)

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan