Villa Videbeck demenscentrum Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 18 oktober, 2019

I onsdags fattade Vård- och omsorgsnämnden beslut om att det nya demenscentrum som är planerat att byggas kommer att heta Villa Videbeck.

Skiss Villa Videbeck

Namnet Villa Videbeck anspelar på den fiktiva personen Sara Videbeck som figurerar i Carl Jonas Love Almqvists roman ”Det går an” som gavs ut 1839.

I Lidköping finns numera ett flertal ställen som refererar till Sara Videbeck, bland annat en gata, en inredningsbutik, en staty och nu även stadens nya demenscentrum.

– Sara Videbeck var en självständig kvinna som var modern och föregångare av sin tid och en entreprenör som ville utveckla sin verksamhet. Hon ville vara fri och hade stor framåtanda. Sara var även en stolt Lidköpingsbo som framhöll sin stad. Dessa nyckelord vill vi också stå för i vårt nya demenscentrum. När man arbetar med personer med demenssjukdom måste vi tänka utanför ramarna så det blir så personligt anpassat som möjligt för var och en, berättar demenssamordnare Susanne Sandén.

– Vi tycker även att namnet Villa Videbeck ger verksamheten en hemkänsla. Hela planeringen av bygget samt de nationella riktlinjerna för personer med demens säger att boendet och miljön ska vara hemlik.

– Att Sara Videbeck dessutom var glasmästardotter och drev ett glasmästeri och att Villa Videbeck kommer ha stora salar med stora glaspartier ut mot parken, är även det passande, avslutar Susanne.

Villa Videbeck är planerat att stå färdigt 2023. Bygget kommer att påbörjas våren 2020 och bestå av en om- och tillbyggnad av nuvarande Östhaga demensboende i Margretelund.

Följande verksamheter är planerade att ingå; demensboende, en demensspecialiserad hemvårdsgrupp, dagverksamhet, korttidsvård och avlösning/växelvård samt anhörigstöd och uppsökande verksamhet. Målet är att samla kompetens inom demens för att ge god och säker vård och omsorg samt trygghet till personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan