Dags för en ny undersökning om kultur- och fritidsvanor

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 28 oktober, 2019

Kultur & Fritid genomför för tredje gången en kultur- och fritidsvaneundersökning för att få in information om hur de kommunala kultur- och fritidsresurserna som anläggningar, aktiviteter stöd till föreningar och folkbildning utnyttjas.

Foto: Patrik Borgenhard

Förhoppningen är att undersökningen ska ge svar på vilka fritidsaktiviteter kommunens invånare utövar, hur invånarnas fritid ser ut, vart invånarna befinner sig på sin fritid eller om det finns något som invånarna saknar för att kunna ha en aktiv fritid. Enkätsvaren kan förhoppningsvis även ge svar på hur invånarna upplever sina möjligheten till eget utövande av fritidsintressen, identifiera vilka fritidsintressen som kommunens invånare har samt inom vilka områden kommunens invånare anser att kommunen bör satsa.

Den senaste kultur- och fritidsvaneundersökningen som genomfördes 2015 visade att Lidköpings invånare är aktiva besökare på många av kommunens idrottsanläggningar, tar del av verksamheternas arrangemang och i hög utsträckning är nöjda med det utbud som finns i kommunen.

Undersökningen påbörjas vecka 45 och kommer att redovisas i februari på Lidköpings kommuns webbsida.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen