Arkiv

Månadsarkiv för november, 2019

Eleverna i årskurs 2 på Estetiska programmet inriktning Estetik och media har i kursen Film- och TV-produktion 2 producerat korta…

Julkul för hela familjen arrangeras för tionde gången lördagen den 23 november mellan klockan 10:00 – 15:00 på Sockerbruket våning…

Skolinspektionen besöker regelbundet skolverksamhet i hela landet. Både kommunala och fristående skolor ingår i Skolinspektionens inspektion. Målet är att bidra…

En första stickprovsmätning sen nya väg 44 öppnades är nu genomförd. Resultatet är positivt, dock inte statistiskt säkerställt då det…