Första spadtaget för kvarteret Honungsblomstret på Askeslätt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 5 november, 2019

I slutet på oktober togs det första spadtaget på kvarter Honungsblomstret på Askeslätt (etapp 2). Bostadsrättsföreningen Ängsklockan kommer att bestå av 28 nya bostäder i form av kedjehus. Swebostad som bygger beräknar inflytt till hösten 2020.

Askeslätt etapp 2 är Lidköpings största nya bostadsområde och kommer att bestå av sammanlagt 240 bostäder i olika former.

Trots ihållande regn samlades en liten skara representanter från bland annat Swebostad, Svensk fastighetsförmedling, Lidköpings kommun och intresserade privatpersoner för att bevittna det första symboliska spadtaget – som utfördes av Gustav Edvinsson (ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden), Josefin Kjellberg (blivande boende i kvarteret) och Lars Bonander från Swebostad.

honungsblomster_spadtag3

Nuläge gällande dagvattenfrågan

Askeslätt är indelat i två avrinningsområden, ett söderut mot befintligt dagvattensystem och ett norrut mot Nya stadens skog och vidare till Tofta-bäcken. Tidigare i år belystes avrinningen norrut i en övergripande utredning. Den visade att kapaciteten för att hantera dagvattnet behövde ses över.

I dagsläget är en lösning nära, ett tekniskt förslag finns och genomgår just nu en kostnadsbedömning. Förhoppningen är att vi ska kunna påbörja arbetet med dagvattensystemet före årsskiftet och under nästa år färdigställa nya områden för villatomter och grupp- och flerbostadshus.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan