Konstaterade brister på kommunens boende

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 7 november, 2019

Under en tillsyn i maj månad konstaterade IVO, Inspektionen för vård och omsorg, brister på kommunens stödboenden. Bristerna handlade bland annat om att dokumentation har brustit, det saknades i vissa fall vårdplaner och genomförandeplaner och att kompetensen hos personalen inte varit tillräcklig.

I ett yttrande till IVO beskriver nu Social & Arbetsmarknad att

  • dokumentationsbristerna gällande lämplighetsbedömningar är åtgärdade
  • det ska upprättas tydligare rutiner för att säkerställa att placerande enhet överlämnar uppdrag och vårdplan på korrekt sätt
  • det finns fortsatta brister kring genomförandeplaner, vilket ska arbetas vidare med
  • vissa, men inte tillräckliga utbildningsinsatser är genomförda. Enheten inväntar nu en bedömning om sitt fortsatta uppdrag innan man kan besluta om kompetenskrav och arbeta vidare från det.

Bedömningen är dock att samtliga nu inskrivna ungdomar får sina behov tillgodosedda, så som de ser ut just nu.

– Vi hade kunnat göra detta bättre, men nu är vi på gång åt rätt håll och ska säkerställa att vi åtgärdar den kritik vi fått, kommenterar förvaltningschef Helen Smith.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan