Skolinspektionen besöker DLG

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 7 november, 2019

Skolinspektionen besöker regelbundet skolverksamhet i hela landet. Både kommunala och fristående skolor ingår i Skolinspektionens inspektion. Målet är att bidra till alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

De la Gardiegymnasiet 2018

Informationsbrev till elever och vårdnadshavare_De la Gardiegymnasiet

Enhet 2 (Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet) har inspektion vecka 47
Enhet 5 (Introduktionsprogrammen) har inspektion vecka 49
Enhet 6 (Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet) har inspektion vecka 3

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan