Lidköpings kommun inför rökfri arbetstid

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 19 november, 2019

Lidköpings kommun arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare med ett hälsofrämjande perspektiv. Som ett led i detta arbete har kommunfullmäktige bestämt att Lidköpings kommun ska införa rökfri arbetstid. Den rökfria arbetstiden gäller från 1 april 2020 och omfattar alla medarbetare. Rökfri arbetstid gäller även för förtroendevalda när de utför politiska uppdrag för Lidköpings kommun.

All arbetstid är rökfri. Dit räknas också pauser som ingår i arbetstiden. Rast som inte ingår i arbetstiden är undantagen, exempelvis lunchrast. Rökfri arbetstid gäller oavsett arbetsställe.

– Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och därför vill vi värna om våra anställdas hälsa. Rökfri arbetstid gör att våra brukare och anställda slipper att utsättas för passiv rökning. Med rökfri arbetstid visar vi hänsyn för våra brukare och arbetskollegor genom att inte lukta tobaksrök på arbetstid. Dessutom ligger rökfri arbetstid i linje med vår doftpolicy och att vi vill vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare. säger HR-chef Lena Boman.

Enligt Tobakslagen ska arbetsgivaren arbeta aktivt för att minimera risken för passiv rökning. Lidköpings kommun erbjuder alla medarbetare som vill sluta röka att gå på Sluta-röka-kurser.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan