Lidköpings kommun har ett nytt bostadsförsörjningsprogram

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 22 november, 2019

Programmet, som antogs i kommunfullmäktige i slutet på oktober, går i korthet ut på att lyfta viktiga faktorer och utvecklingsområden för att hålla rätt takt i bostadsbyggandet. Som utgångspunkt i kommunens mål, att växa till 45 000 invånare 2030, behöver cirka 200 bostäder byggas varje år.

Att fler bostäder behövs är inget nytt men analysen visar att det är boende nära centrum, boende för äldre och närheten till vatten som efterfrågas i störst utsträckning.

En rapport gällande bostäder i klara detaljplaner, byggstartade bostäder och färdigställda bostäder kommer att tas fram varje år. Förra årets siffror finner du på bilden nedan.

Bostadsförsörjning sammanställning 2018_191105

För att se dagsaktuell information om hur detaljplanearbetet ser ut nu kan du klicka på bilden nedanför.

Bostadsförsörjning sammanställning 2018_1911052

Bostadsförsörjningsprogrammet i sin helhet finns här.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan