Denna vecka påbörjas rivning av RIA-huset

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 25 november, 2019

Kommunen köpte fastigheten från föreningen RIA år 2015. I samband med att de dåvarande hyresgästerna uppmärksammade brister på inomhusmiljön gjordes en fördjupad undersökning som visade på fuktskador i väggar och på bjälklag.

En bedömning av upprustningskostnaden visade att sanering och upprustning inte är ekonomiskt försvarbar. I och med detta tog kommunstyrelsen beslut om att byggnaden ska rivas. En värdering av byggnaden utifrån dess kulturmiljövärden har gjorts av bebyggelseantikvarie som konstaterat att byggnaden i sig inte är unik och därmed inte behöver bevaras.

Vad som ska hända med tomten ska behandlas i det pågående arbetet med stadsutvecklingsplanen.

Beslutet om rivningslov har nu vunnit laga kraft och rivningen påbörjas under vecka 48 och beräknas vara klart i mitten på januari nästa år.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan