Summering av Framtidsverkstaden med fokus på stadsutvecklingsplanen pågår för fullt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 25 november, 2019

Efter fyra veckors medborgardialog gällande den nya stadsutvecklingsplanen under september månad, pågår nu summeringen.

– Det gick över förväntan, säger Johanna Renko, kommunikatör på Samhällsbyggnad. Vi hade 2 130 besök av engagerade medborgare i vår lokal i Kopparportens galleria. Det är mer än fem procent av Lidköpings befolkning.

– Vi lämnade Stadshuset för att ha spontana och givande samtal med människor i vardagen. Istället för att bjuda in till ett möte, så tog vi dialogen till en plats där människor redan befinner sig.

Det var lätt att tro att dialogen och åsikterna mest skulle kretsa kring trafikfrågor som ju varit och är en stor fråga i staden.

– Men så har det inte blivit, konstaterar Maria Nordqvist, planstrateg. Framförallt har det varit andra frågor i fokus. Våra medborgare inser betydelsen av närheten till Vänern och vill att det ska märkas tydligare att vi är en sjönära stad.

För Maria och den projektgrupp som arbetar med stadsutvecklingsplanen,  pågår nu arbetet att sammanställda och värdera de synpunkter som kommit in.

– De blir en viktig del i det arbete som nu fortsätter, säger Maria. Vår nästa fas i arbetet blir att ta fram en samrådshandling, som vi kommer att presentera för Samhällsbyggnadsnämnden sommaren 2020.

Efterarbetet med alla inlämnade synpunkter och idéer pågår för fullt. Parallellt med sammanställningen av allt inlämnat material pågår planeringen för hur det ska presenteras för allmänheten på ett tydligt och lättillgängligt sätt. Det behöver ske både digitalt och icke digitalt. Mer information kommer att läggas ut i kommunens befintliga kanaler så fort det är klart.

Följande illustration visar hur tiden och processen till den nya stadsutvecklingsplan ser ut. Klicka på bilden för större version. Det bilden beskriver finns även i textform under bilden.

tidsplan_stadsutvpro

Tid och process för stadsutvecklingsplan, pågår 2019-2021

  • December 2019/Januari 2020: Politiken – Förtroendevalda i stadsutvecklingsgruppen och samhällsbyggnadsnämnden tar del av resultat och analys.
  • Våren 2020: Förslag – Ett förslag baserat på det inkomna materialet och andra förutsättningar tas fram. Politiken – Tar beslut om förslaget ska ut på samråd.
  • Sommaren 2020: Samråd – Förslaget visas till allmänhet, myndigheter med flera, som får möjlighet att lämna synpunkter.
  • Höst 2020: Samrådsredogörelse och ändringar – Resultatet av samrådet ska bearbetas in i planförslaget.
  • Januari 2021: Politiken – Tar beslut om förslaget ska ut på utställning. Utställning – Ett bearbetat förslag visas för allmänhet, myndigheter med flera. Blir det inga ytterligare förändringar så går planen vidare för politiskt beslut.
  • Våren 2021: Planen beslutas av kommunfullmäktige.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan