Knyta ihop nyanlända och arbetsgivare inom livsmedelskedjan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 28 november, 2019

Det har blivit dags att avrunda ESF-projektet Framtidens arbetsplats som nu pågått i två år. Projektet är finansierat av ESF (Europeiska socialfonden).

På fotot ses Marie Kihlén, coach i Götene och Fahd Hammoud, praktikant på Aluland.

Projektet har handlat om att skapa bryggor mellan nyanlända och arbetsgivare inom livsmedelskedjan. Målet har varit att fler ska komma i arbete och studier, och den metod som använts är att en lokal coach arbetat med att hitta rätt matchning mellan nyanländ och arbetsgivare.

De deltagande kommunerna är Lidköping, Götene, Grästorp, Essunga, Vara och Skara.

Den 4 december samlas personer som jobbat i och med projektet, i Lidbeckska huset i Lidköping för att berätta om erfarenheter och resultat, hinder och lösningar och hur samarbetet över kommungränserna har fungerat. Coacher, deltagare, arbetsgivare och samarbetspartners deltar och ger sin berättelse. Alla är välkomna att delta och lyssna under dagen – anmälan sker här.

Coachen Marie Kihlén berättar om projektet

Marie Kihlén har jobbat som coach i projektet, i Götene kommun. Hon berättar att skapandet av nätverk och kontaktytor med arbetssökande och företagare har varit en avgörande uppgift för att lyckas med syftet.

Även samverkan med befintliga föreningar och organisationer har gett stor verkan. Bland annat har man samarbetat med organisationen Support Group Network (SGN) i regionen. SGN är en icke-vinstdrivande organisation som verkar för att stötta nyanlända i Sverige.

– Vi har hjälpts åt över kommungränserna. När vi stött på problem, problem som man inte kunnat förutspå, har vi tillsammans jobbat för att lösa dem, säger Marie Kihlén.

– Aluland är ett exempel på ett företag där ägaren lagt stort engagemang på att ta få sin praktikant Fahd Hammoud att utvecklas och trivas. Här har samverkan mellan arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen, Eductus (yrkessvenska) och projektet Framtidens arbetsplats varit avgörande. Målet är att denna praktik ska övergå i anställning, avslutar Marie.

Arbetsförmedlingen har spelat en viktig roll

Förutom att knyta kontakter så har de arbetssökande fått hjälp med att formulera sina ansökningshandlingar, hur man hittar jobben och hur man ansöker. Representanter från Arbetsförmedlingen har suttit med i projektets arbetsgrupp och har jobbat med att erbjuda utbildningsinsatser inom yrkessvenska, för att stärka deltagarna i det specifika yrkets språk. Språkbegränsningarna hos de arbetssökande har generellt varit det största hindret i projektet.

Lokala arbetsgivare

Då många jobb kräver specifik utbildning så har det varit en utmaning att nå mål som till exempel fast anställning, men projektet har varit till stor hjälp för att göra deltagarna mer anställningsbara. Här erbjuder de lokala arbetsgivarna bra praktikplatser där de sökande får chansen att öva på svenska språket samt lära de mer oskrivna regler som finns på varje arbetsplats. Denna kunskap är helt avgörande för att deltagarna skall lyckas förvandla sin praktik till en anställning.

Välkommen att lyssna mer på plats!
Alla är välkomna. Anmälan sker här.

Tid och plats: Onsdagen den 4 december, Lidbeckska huset, Lidköping.
Dagen startar med frukostfika kl. 8.30 och slutar med gemensam lunch kl. 12.00.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan