Bättre energivärde än förväntat

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 3 december, 2019

Nu har resultatet av Sjölunda skolas första energideklarationen kommit. Energivärdet hamnade på 19,5 kWh/m2 per år, en bra bit under det man hade räknat med från början. Räknar man dessutom med solcellerna som skolan har blir resultatet ännu bättre.

sjölundaskola

Vid nybyggnation gör man alltid en energiberäkning, alltså en beräkning på hur mycket energi den färdiga fastigheten kommer använda under ett normalår. När man planerade Sjölunda skola räknade man med att den skulle dra 28,1 kWh/m2 per år. Lagkravet på nya byggnader 2016 var max 50 kWh/m2 per år.

Två år efter att bygget är klart görs en energideklaration för att få ett kvitto på om man lyckats.

– Det är en fantastiskt bra siffra säger Sara Vallgren Klang, energiingenjör på Intern Service Fastighet.

Skolan är byggd med kraven från miljöbyggnation silver, vilket innebär att man tar hänsyn till många faktorer som utgör en hållbar byggnad bland annat energianvändning, inneklimat och materialval. När det gäller energiförbrukningen används Miljöbyggnation Guld vilket ställer ännu högre krav än silver.

– Ett vanligt nybyggt hus drar ofta mer än dubbelt så mycket per kvadratmeter. Det gör mycket på 7400 kvadratmeter. Bra teknisk styrning på värme och en välplanerad byggnation där man byggt noggrant, valt bra fönster och väggar, en behovsstyrd ventilation och solavskärmning gör jättemycket säger Henrik Johansson, projektledare vid bygget av Sjölunda skola.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan