Projektet ”Framtidens arbetsplats” arrangerade avslutningskonferens i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 9 december, 2019

På onsdagsförmiddagen i förra veckan ordnades en avslutningskonferens för projektet ”Framtidens arbetsplats”, ett projekt som hjälpt nyanlända att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, framför allt inom de gröna näringarna.

Lotten Svensson, moderator, och Dag Stulen, projektledare för Framtidens arbetsplats var nöjda med den avslutande konferensen.

Ett 50-tal personer från de deltagande kommunerna och även från andra organisationer och företag hade samlats i Lidbeckska huset i Lidköping för att lyssna till föredrag och summera.

– Samverkan och att jobba över kommungränserna har varit viktig lärdom i det här projektet, sade Sven-Owe Andersson, tillförordnad kommunchef i Lidköping som hälsade välkommen.

– Det är viktigt att vi fortsätter i den anda och ambition som nu har skapats.

Moderator Lotten Svensson utlovade att flera goda exempel på vad projektet uppnått skulle delas under förmiddagen.

– Vi hoppas verkligen att ni ska gå härifrån fyllda av inspiration, sade hon.

Håkan Olsson, vice ordförande i projektets styrgrupp, talade sedan under rubriken ”Lärdomar och erfarenheter.”

– Projektet har levererat ett antal rekryteringstillfällen där företag har fått stöd i sin rekrytering, konstaterade han. Ett antal nyanlända har samtidigt fått in sin fot på svensk arbetsmarknad. Med rätt stöd och insatser kan vi fortsätta hjälpa människor att lyckas med det.

Dan Stulen, som varit projektledare, redogjorde sedan för uppnådda resultat. Projektet har omsatt drygt nio miljoner kronor och har haft 139 deltagare.

– Målsättningen har varit att minst 40 procent av deltagarna ska vara i sysselsättning vid projektets slut, och det kommer vi att klara, sade han. Vi kommer även att klara den siffran när det gäller deltagande kvinnor, vilket är mycket glädjande.

Bland de exempel som presenterades under dagen fanns Fazer bageri i Lidköping, som under den gångna sommaren tagit emot praktikanter från projektet.

– Det har varit fantastiskt roligt att få hjälpa en stor arbetsgivare med deras kompetensbehov, sade Helena Sand, arbetsförmedlingen.

– Vi hade ganska låga förväntningar, men när vi började intervjua fick vi en aha-upplevelse, sade Dario Dzananovic, platschef vid Fazer i Lidköping. Och av de sex som fick praktik, så är fem kvar och jobbar frekvent hos oss.

Maria Radivoi, Essunga kommun, en av de coacherna i projektet, talade om sina erfarenheter.

– Det tar många år för våra nyanlända att ta sig ut på arbetsmarknaden, och den tiden behöver kortas rejält, sade hon. Tillgänglighet, flexibilitet och att göra det enkelt, det är framgångsfaktorer som vi måste ta fasta på.

På plats fanns också representanter från Support Group Network, ett nätverk som fokuserar de arbetssökande nyanländas perspektiv.

– Vi vill verkligen delta och bygga framtiden i det här samhället, sade Inan Alghoul, verksamhetsutvecklare. Och i ett sånt här projekt är det verkligen viktigt att målgruppen är inkluderad i hela processen.

Konferensen avslutades med en paneldebatt, där moderator Lotten Svensson tog upp språkets betydelse för att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

– Språket är viktigt, men det är inte allt, sade Martin Durk, Fazer bageri. Engagemanget och viljan är oerhört hög hos de personer vi har hos oss.

I debatten togs också tiden efter avslutat projekt upp.

– Vår utmaning nu är hur vi löser de insatser som legat i projektet, sade Dag Stulen. Kan vi få in det här tänkandet i den ordinarie verksamheten. Det är vår förhoppning att det ska bli så.

Hela arbetsgruppen för ”Projektet Framtidens arbetsplats” samlade på bild i anslutning till den avslutande konferensen i Lidbeckska huset i Lidköping den 4 december.

Hela arbetsgruppen för ”Projektet Framtidens arbetsplats” samlade på bild i anslutning till den avslutande konferensen i Lidbeckska huset i Lidköping den 4 december.

FAKTA

Framtidens arbetsplats är ett EFS-projekt (Europeiska socialfonden inom EU) som ska skapa bryggor mellan nyanlända och arbetsgivare inom framför allt livsmedelskedjan. Målet har varit att fler ska komma i arbete och studier, och den metod som används är att en lokal coach arbetar med att hitta rätt matchning. Projektet är tvåårigt och avslutas i februari 2020. De deltagande kommunerna är Lidköping, Götene, Grästorp, Essunga, Vara och Skara.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan