Byggenheten nu fullt bemannad tack vare ny utbildning på Campus Västra Skaraborg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 10 december, 2019

Bygglovshandläggare har under flera år varit ett bristyrke i offentlig verksamhet. Därför var Samhällsbyggnad i Lidköping aktiva i det utbildningsprojekt som gick ut på att skapa en bygglovshandläggarutbildning lokalt.

teamwork process.Photo Young business manager working with the crew restarted.

Campus Västra Skaraborg och Lidköpings kommun, tillsammans med representanter från näringslivet och andra kommuner, startade hösten år 2018 en utbildning till bygglovshandläggare/byggnadsinspektör. Campus Västra Skaraborg i Lidköping är huvudman och utbildningsanordnare. Utbildningen sänds via modern teknik till Borås och Uddevalla kommun där studiegrupper haft möjlighet att delta på distans.

Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning på 1,5 år med bland annat praktikperioder under andra och tredje terminen. Denna vecka, den 13 december, examineras den första klassen utbildade bygglovshandläggare.

För Byggenheten på Samhällsbyggnad, som haft vakanta tjänster, innebär utbildningen att man nu kunnat rekrytera nya medarbetare. Sofia Arvidsson anställs som bygglovshandläggare och Axel Lofjärd och Johan Karlsson som bygglovshandläggare/byggnadsinspektörer – alla tre har gått den nya utbildningen och de har även gjort praktik på Byggenheten.

– Det är en stor tillgång för oss att ha denna utbildning i Lidköping så vi kunnat rekrytera och bemanna de vakanser vi haft. Och det med medarbetare som väl känner Lidköpingsbygden, säger Karl-Arne Hennersten, tf Byggchef.

Just nu pågår nästa kursomgång som startade i september i år och de eleverna kommer att ta examen i december 2020.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan