Arkiv

Årsarkiv för 2020

Efter skolavslutningen planeras arbetet med utbyggnad/ombyggnad av Fredriksdalskolan börja. Första våningen i huvudbyggnaden byggs om för bättre allmänna miljöer, studiemiljöer,…

Nu laddar vi på De la Gardiegymnasiet inför en härlig studentvecka med god stämning och fint väder! Vi har planerat…

Företag och föreningar har möjlighet att ansöka om anstånd på fakturor utställda av Lidköpings kommun. Det finns en e-tjänst för…