Återbruksverksamhet på förskolor

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 9 januari, 2020

På Skogsgläntans och Ågårdsskogens förskolor vill man på ett naturligt sätt lära barnen om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Ett sätt är att jobba med återbruksverksamhet.

Återbruk förskolor

Vad är då en återbruksverksamhet på en förskola? Det kan bland annat handla om icke hälsofarliga restprodukter som man får från företag. Istället för att slängas kan de användas i verksamheten för barns kreativa skapande och undersökande.  Genom detta arbetssätt får materialet nytt liv.

Återbruksverksamheten blir även en inbjudande mötesplats för inspiration där barnen har möjlighet att lära sig och utforska hur olika material kan användas. Här ges man möjlighet att utforska, vara nyfiken, prova sin kreativitet och innovativa förmåga.

Visionen är att förskolorna tillsammans med vårdnadshavare, lokala företag och äldreboendet Skogsgläntan, som ligger i anslutning  till en av förskolorna, ska skapa en mötesplats och ett gemensamt hållbart, kreativt och entreprenöriellt arbetssätt för att forma en 2020-talets förskola, en förskola som är välkomnade och har fokus på hållbar undervisning.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan