Campus Västra Skaraborg lyckades igen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 9 januari, 2020

Myndigheten för yrkeshögskolan ger Campus Västra Skaraborg klartecken att starta 16 utbildningar till hösten. Valmöjligheten till utbildning är stor.

Pressinfo

Till hösten kan du till exempel ta steget att utbilda dig till laborant i Lidköping.

– Det finns mycket stora chanser till jobb efter utbildningen, säger Anna Bolander, enhetschef på Campus Västra Skaraborg.

Bidrar med kompetens

Det är står nu klart att Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Campus Västra Skaraborg utbildningarna till Laborant och Bygglovshandläggare. Anna Bolander är stolt över att Campus Västra Skaraborg tillsammans med näringslivet bidrar med efterfrågad kompetens.

– Yrkeshögskolan är fantastisk på det sättet att den formas i relation till näringslivet. Det finns alltid stora möjligheter att få jobb efter en yrkeshögskoleutbildning. Enligt statistiken får hela 94 procent arbete, säger hon.

Ljus framtid

Det finns 35 platser till Laborantutbildningen. Anna Bolander tror att samtliga studenter kommer att få jobb direkt efter sin examen.

– Det är så pass stor efterfrågan på just den yrkesrollen, fortsätter hon.

En bild som också delas av Henrik Jonsson, VD och Hanna Ström, HR-chef på Eurofins i Lidköping. Företaget har varit delaktigt i processen med att ta fram en Laborantutbildning för Campus Västra Skaraborg.

– Vi fortsätter att växa. Frågan om kompetensförsörjning är en förutsättning om vi ska kunna utvecklas, säger Henrik Jonsson.

Viktigt komplement

Hanna Ström menar också att det sedan länge saknats former för utbildning i branschen som inte är på universitetsnivå.

– Det finns inte alltid ett behov av att man har gått fyra år på Chalmers för att kunna jobba inom branschen. Samtidigt är det långtifrån alltid som det räcker med gymnasiekompetens. Så den nya Laborantutbildningen ser vi som ett perfekt komplement.

Ett bristyrke

Den som missade att söka till utbildningen som Bygglovshandläggare får en ny chans. Det är fortfarande ett bristyrke, enligt Anna Bolander.

– Majoriteten som tog examen i höstas fick jobb, men behovet efter bygglovshandläggare kvarstår, säger hon.

 Fler utbildningar

Av totalt 1097 inkomna ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan 416 (38 procent) med start till hösten.

– Vi ansökte totalt om nio utbildningar denna omgång och fick sex av dem. Med andra ord 67 procent utdelning. Vi är glada över det stora förtroende Myndigheten för yrkeshögskolan visar oss, säger Anna Bolander.

Stolta

Vuxenutbildningschef Mariella Niemi och Anna Bolander framhåller hur stolta de är över att arbeta på Campus Västra Skaraborg.

– Vi har fantastiska medarbetare, menar de.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan