Information om personuppgiftsincident

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 17 januari, 2020

På eftermiddagen den 16 januari inträffade en personuppgiftsincident inom kommunen när en anställd av misstag tog del av uppgifter som sparats på vår gemensamma filyta i redovisningssyfte.

Uppgifterna gäller samtliga anställdas personnummer, namn, utbetald lön för oktober månad 2019 samt ifall de var sjukskrivna den månaden eller inte. Inga detaljer kring eventuella sjukdomar eller hälsotillstånd framgick. Inga känsliga uppgifter har kommit ut och uppgifterna skulle lämnats ut vid en begäran om utlämnande av handling.

Utredningen av incidenten påbörjades direkt och filerna flyttades till mappar där bara de som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete kan se dem. Mapparna där filerna hittades från början kommer att få begränsad behörighet till de som behöver kunna se uppgifterna där i.

En anmälan till Datainspektionen är upprättad och inskickad angående denna incident.

Om du har frågor om detta kan du vända dig till kommunstyrelsens kontaktperson Emelie Höög på 0510-77 02 19 alternativt emelie.hoog@lidkoping.se eller kommunens dataskyddsombud Ulrika Helgesson på ulrika.helgesson@goliskait.se

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan