Snart börjar vi förlänga Torggatan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 20 januari, 2020

Vi har tidigare skrivit om den nya regnbädden vid Nya stadens torg och den kommande temalekplatsen vid Torgbron, som delar i kommunens långsiktiga projekt ”Stadskärnans utveckling”. Projektet som går ut på att genom flera separata insatser skapa en genomtänkt förbättring och utveckling för stadskärnan.

torggatans-forlangning_skiss

Det kan likväl handla om visuella förbättringar såsom tekniska och ren modernisering. Insatserna planeras av Samhällsbyggnads Plan och Trafik-enhet och genomförs sedan allteftersom politiken tagit erforderliga beslut.

John Hedins plats har sedan en tid tillbaka genomgått en omfattande förvandling med ny markbeläggning, planteringar, skyltning och belysning. Nu kommer alltså nästa insats att påbörjas i området, första etappen av Torggatans förlängning. Syftet med förlängningen är att den centrala stadsdelen knyts ihop med Rörstrandsområdet men även för att öppna upp stadens närhet till Vänern och dess vatten.

JHP skylt

Som den gula markeringen på flygbilden inledningsvis visar kommer vi nu att påbörja arbetet med sträckan mellan Gjuteriet och Sibirien, som fastigheterna kallas. Det rör sig om en sträcka på cirka 250 meter.

Vi kommer att jobba med att belysa en del objekt på nya spännande sätt. Markbeläggningen görs om för att bilda ett enhetligt stråk. Växtlighet och möjligheter till rekreation är också självklara delar i förbättringsarbetet.

– Allt är planerat för att harmoniera med Lidköpings historia och DNA. Fastighetsägarna har förädlat och förändrat området och de har verkligen tagit tillvara på arkitekturen och programmerat området med ett varierat och spännande innehåll, säger Per Westerlind, processledare för stadsutveckling i Lidköpings kommun.

Arbetet med den första etappen kommer att påbörjas någon gång i slutet på januari. Vi ber på förhand om överseende och förståelse för den påverkan arbetet har på trafik och ljudmiljö.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan