Lidköping deltar i Glokala Sverige

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 21 januari, 2020

Lidköpings kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

– Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Redan idag arbetar vi med de globala målen i vår verksamhet. Men detta ger oss möjligheter att kunna växla upp vårt arbete ytterligare säger Frida Nilsson, ordförande i miljöutskottet.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regionerhar antagit 49 nya kommuner och en region som kommer att vara med i projektet från 2020. Det innebär att 16 av landets 20 regioner och 130 av landets 290 kommuner nu deltar i projektet.

– Glokala Sverige ger oss goda möjligheter att utbyta erfarenheter med andra kommuner. Jag förväntar mig att vi ska bli inspirerade och få mer kunskap kring hur vi som kommun på ett än bättre sätt kan involvera näringslivet och civilsamhället i att omsätta mål till praktisk handling, konstaterar utvecklings- och kommunikationschef Elin Liljebäck Nilsson.

Lidköpings kommun har redan idag ambitiösa mål för kommunens verksamhet och driver ett hållbarhetsarbete genom Miljöplan för Lidköpings kommun och Program för social hållbarhet. Ambitionen är att engagera fler grupper i samhället och att göra det enklare för invånarna att leva mer hållbart.

– Kommuner och regioner har ett stort engagemang i de globala målen. Det är både bra och viktigt. Två tredjedelar av målen förutsätter insatser på lokal och regional nivå. Genom Glokala Sverige vill SKR och FN-förbundet hjälpa kommuner och regioner att växla upp sitt hållbarhetsarbete ytterligare, säger Staffan Isling, vd på SKR.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan