En milstolpe nådd i arbetet med att digitalisera kommunens äldre detaljplaner

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 28 januari, 2020

För drygt ett år sedan började man på enheten Plan och Trafik arbetet med att digitalisera kommunens äldre detaljplaner, över 400 stycken till antalet. En detaljplan är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande ska bebyggas med mera.

100

Samhället och våra invånare förväntar sig idag att myndighetskontakter kan ske digitalt. Att digitalisera våra detaljplaner är ett sätt att öka servicen mot Lidköpingsborna och öppnar upp för att skapa e-tjänster för exempelvis bygglov, säger Eric Alnemar, planarkitekt och projektledare för digitaliseringsarbetet.

För en tid sedan nåddes en milstolpe i arbetet när den hundrade detaljplanen digitaliserades.

Detaljplaner berättar alltid en historia och detta blev extra tydligt när den hundrade planen digitaliserades. Planen är en stadsplan för en del av Lidköpings centrum. I det folkhem som växte fram under 1900-talets mitt revs mycket så kallad osanitär bebyggelse i de centrala delarna av städerna i Sverige. Centralvärme, egen toalett och ljusa lägenheter ersatte vedeldade spisar, utedass och trånga rum. Den äldre bebyggelsen fick ge vika. Men 1975 verkar man dock tänkt om då Kvarteret Ottar och Odin rustades upp, kanske för att Riksantikvarieämbetet då pekade ut De la Gardiestaden som kulturhistoriskt värdefull. Möjligen markerade denna detaljplan slutet på centrumsaneringen av Lidköping, säger Eric.

Arbetet förväntas pågå ytterligare 2-3 år innan alla planer är fullt ut digitala. Idag hittar du kommunens detaljplaner i PDF-format här.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan