I Stenhammar ska två lekplatser bli en

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 28 januari, 2020

I dagsläget finns det två lekplatser i Stenhammar. Ganska nära varandra. Nu ska den ena rustas upp medans den andra tas bort helt. Vilken tycker du ska vara kvar? Kom och rösta!

lekplats

Nu på torsdag – 30 januari – finns personal från enheten Park-Gata på plats för att diskutera och prata med er barn och vuxna. Du kan rösta på plats och även lämna teckningar på hur en rolig lekplats ska se ut. Du kan även rösta andra tider då det kommer att finnas en postlåda på båda lekplatserna under kommande helg.

Röstningen gäller alltså följande två lekplatser: Kastanjevägen och Thujavägen.

Tid och plats:  30 januari kl. 16.30-17.30 på lekplatsen på Kastanjevägen.

Bakgrund
Beslutet att ta bort den ena lekplatsen grundar sig i den tidigare lekplatsutredningen och utvecklingsplanen som tagits fram. Kommunen ser över och utvecklar, renoverar, flyttar och tar även bort en del lekplatser under en tioårsperiod. Lekplatserna är många och gamla, ligger tätt och är i behov av renovering. Tillgängligheten för funktionsnedsatta behöver förbättras liksom trivsel och lekutbud. Du kan läsa mer om detta på följande sida.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan