Resultaten från Framtidsverkstan finns nu sammanfattade

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 3 februari, 2020

Samhällsbyggnad har ett politiskt uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Lidköping stad, en stadsutvecklingsplan, med tidsperspektiv mot år 2050. Samrådsfasen i arbetet med den nya planen genomfördes i form av vår Framtidsverkstad. Vi öppnade en mötesplats i Gallerix gamla lokal i Kopparportens galleria under september månad år 2019. Där kunde allmänhet, förtroendevalda och tjänstepersoner utbyta tankar. 2130 besökare som på något sätt bidrog till arbetet = 5% av invånarna i Lidköping.

Syftet med Framtidsverkstan var att samla in synpunkter och tankar om stadens framtida planering inför den stadsutevcklingsplan som ska tas fram för Lidköping. Besökarna bidrog med sina synpunkter via samtal, skriftliga synpunkter i ”Spikers corner”, webbenkät och genom att spela ”Stadsbyggnadsspelet”. Alla synpunkter har sammanställts och analyserats och utgör nu ett viktigt underlag när tjänstepersoner på kommunen arbetar vidare med att ta fram ett samrådsförslag för stadsutvecklingsplanen.

På denna webbsida presenterar vi valda delar av resultatet.

Vill du läsa hela rapporten så kan du göra det här.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan