DLG behåller ställningen som en attraktiv skola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 5 februari, 2020

De la Gardiegymnasiet behåller ställningen som en attraktiv skola för ungdomar i västra Skaraborg. Att som elev både ha tillgång till den stora skolan med 2000 elever och samtidigt kunna finnas i ett mindre sammanhang med lärare och elever på sitt program är helt klart något som lockar.

Bild från Nya Lidköpingstidningen 2020204.
Länk till reportage i Nya Lidköpingstidningen (för prenumeranter)

De la Gardiegymnasiet har 673 första hands-sökande till 709 platser.

Omkring 90% av lidköpingsungdomarna väljer De la Gardiegymnasiet i första hand. De lidköpingsungdomar som inte väljer De la Gardiegymnasiet gör det för att utbildningen de vill gå inte finns på skolan. Det kan till exempel handla om olika naturbruksutbildningar.

249 sökanden kommer från andra kommuner. DLG har ett fantastiskt bra söktryck från Götene och Grästorp. Söktrycket från Vara är stabilt och för första gången har De la Gardiegymnasiet över 50 sökande från Skara.

Många yrkesprogram är mycket populära per plats såsom Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.

Störst antal sökande har Samhällsvetenskapsprogrammet med 95 sökande till 90 platser.

Även det lokala idrottsgymnasiet (LIU) på DLG lockar många elever. Till bandy var det 18 sökande, fotboll 34 sökande och årets nyhet ishockey hade 8 sökande.

Skolledningen analyserar nu antagningen och lämnar förslag om programutbud och platsantal till Utbildningsnämnden för beslut.

15 april-15 maj väntar en omvalsperiod och troligtvis kommer söksiffrorna då öka ytterligare för De la Gardiegymnasiet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan