Guldvingens äldreboende avvecklas under året och skapar samtidigt utrymme för att öppna upp nyrenoverad avdelning vid Tolsjöhemmet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 5 februari, 2020

Vård- och omsorgsnämnden har idag beslutat att Guldvingens äldreboende ska avvecklas innan årets slut. Intagningsstopp vid Guldvingens äldreboende införs omgående. En avdelning på Guldvingen stängs snarast samtidigt som en nyrenoverad avdelning öppnas vid Tolsjöhemmet.

DSC_0032

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar både vad gäller ekonomi samt personalförsörjning och för att klara framtidens äldreomsorg behöver resurser användas optimalt.

Vid Guldvingens äldreboende används lägenheter som har behov av renovering och byggnaden har även andra nackdelar vad gäller både inom- och utomhusmiljö. Skulle man fortsätta använda huset som äldreboende så skulle man dessutom behöva installera sprinkler i lokalerna under året. Efter en sammanvägd bedömning av Guldvingens renoveringsbehov samt hur resurser bäst kan användas har vård- och omsorgsnämnden kommit fram till att avveckla Guldvingens äldreboende.

Detta möjliggör att öppna de nyrenoverade lägenheterna i Tolsjö tidigare än vad nuvarande budgetram medger. Övriga frigjorda resurser från Guldvingen i form av både personal och pengar förs till hemvården för att möta behoven som finns i ordinärt boende.

– Vi bedömer att vi klarar oss med minskat antal lägenheter i särskilt boende i nuläget, men vi följer ständigt kösituationen, säger Lena Blomgren vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan