Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2019

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 6 februari, 2020

Lidköpings kommun deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. KKiK är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och omfattar i dagsläget cirka 240 kommuner.

Sammanfattning av resultatet

  • Lidköpings kommun får bra eller mycket bra värden inom nästan alla områden.
  • Alla barn får plats på förskolan det datum man önskar.
  • Av de som har försörjningsstöd så är det färre som återkommer inom ett år efter avslutat försörjningsstöd jämfört med andra kommuner.
  • Väntetiderna till ett äldreboende har ökat något de senaste åren.
  • De som bor på ett äldreboende blir allt mer nöjda med sitt boende.
  • Antal kilogram insamlat hushållsavfall per invånare ökar för varje år.

Resultatet

På följande webbsida (Kolada) kan du se tabellerna och jämförelser med tidigare år och resultat.

Här finns tabellerna även i PDF-format.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan