Slutkonferens ”Systematiskt stöd för industriell symbios.”

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 17 februari, 2020

Nu är det dags för slutkonferens i projektet ”Systematiskt stöd för industriell symbios.”

Den kommer att hållas i fullmäktigesalen i Lidbeckska huset i Lidköping den 25 februari klockan 11-16, då projektets alla aktörer samlas för att utbyta erfarenheter och sammanfatta vad man kommit fram till.

Det här har varit ett projekt där vi skapat nya kontakter mellan näringslivet och kommunen, säger Yvonne Träff, projektkoordinator och miljöstrateg på Lidköpings kommun. Genom att arbeta på det sätt som vi har gjort, med att skapa möten, så kan vi bidra till ett bättre näringslivsklimat.

Projektet påbörjades i december 2018 och avslutas i mars 2020. Målet har varit att öka kunskap om industriell och urban symbios, samt bidra till utveckling av en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Det handlar i klartext om att träffas och se varandras värden, säger Yvonne Träff. Det kan finnas en restprodukt i en verksamhet, till exempel värme, eller ett livsmedelsavfall som kanske någon annan kan använda till något.

Aktörerna har träffats på respektive företag för att lära känna varandras verksamheter och samtala om hur man kan dra nytta av varandra.

Vi har haft sex frukostmöten och flera workshoppar. En kartläggning har genomförts, där samtliga projektpartners har intervjuats och restströmmar har identifierats. Materialet har analyserats och drygt 20 fall har dokumenterats där det finns symbios idag mellan olika verksamheter eller där det finns nya symbiosmöjligheter fortsätter Yvonne Träff. Vi har kunnat utveckla arbetet med restprodukter, så att vi får ut mer av dem. Det här är viktigt i det arbete mot ökad hållbarhet som vi utför här i Lidköping.

På slutkonferensen kommer flera intressanta föredrag att hållas. Bland annat blir det en paneldiskussion med projektets deltagare, exempel från Malmö samt en avslutande debatt om hur industriell och urban symbios kan utvecklas på lokal, regional och nationell nivå.

Projektet har inneburit en start för en innovativt tänkande, som nu är tänkt att fortsätta, avslutar Yvonne Träff.

Fakta om projektet

Projektet ”Systematiskt stöd för industriell symbios” har fokuserat samverkan mellan företag eller företag och offentlig verksamhet. Resurser som en verksamhet inte behöver kan komma till nytta hos någon annan.

Följande aktörer har deltagit:

  • Förvaltningar i Lidköpings kommun
  • Lidköping Energi
  • Linköpings universitet
  • Gasum Lidköping
  • Fordonsgas AB
  • Lantmännen Reppe AB
  • Gunnar Dafgård AB
  • Fazer kvarn
  • och WA3RM AB, som är ett företag i Lund som är specialister på att kartlägga restströmmar.

Projektet har finansierats av Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet.

Program och anmälan

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan