Kommunen sluter avtal med husentreprenör om skräddarsydd arbetsordning för att undvika förseningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 21 februari, 2020

Lidköpings kommun och Eksjöhus har ingått ett avtal där vi specificerar ansvar och arbetsordning gällande exploateringsområdet Erstorp. Avtalet behövs då arbetsordningen inte kommer att följa gängse standard utan kommer att behöva skräddarsys.

Det här görs för att säkra planerad inflytt för de 21 kunder som köpt hus i det aktuella området. Inflytt är planerad till november i år. Åtgärden är även viktig för att inte tappa fart gällande befolkningstillväxt och kommunens mål att öka antalet invånare.

Processen med etablering på det aktuella området har försenats då upphandlingen gällande entreprenör för ledningar och gator överklagats i två instanser. Överklagan, som har behandlats i förvaltningsrätten och där beslutet stödjer kommunens hantering av upphandlingen, ligger just nu hos kammarrätten.

Innan domen från kammarrätten vunnit laga kraft kan inte entreprenören av ledningar och gator starta sitt arbete. För att säkerställa inflytt i november behöver Eksjöhus således påbörja förberedande arbete på kvartersmark. Detta före gator och ledningar är på plats i exploateringsområdet.

Denna extraåtgärd innebär inga extra kostnader för varken kommunen eller framtida husägare utan Eksjöhus tar eventuella kostnader.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan