Vi ökade vår befolkningsmängd med 210 personer under 2019

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 21 februari, 2020

Statistiska centralbyråns dagsfärska siffror visar att Lidköpings kommun fortsätter att växa befolkningsmässigt. Den 31 december 2019 bodde 40 089 personer i Lidköpings kommun. Invånarantalet ökade med 210 personer år 2019. Ökningen är sämre jämfört med år 2018 då kommunen ökade med 373 personer.

När man tittar närmare på befolkningsstatistiken för 2019 och jämfört med prognosen och samma period 2018, så kan man se att det sker förändringar i alla åldersgrupper men den stora minskningen är gruppen unga vuxna ålder 25-29. Enligt prognosen skulle den gruppen minska, men gruppen har visat sig minska mer än enligt prognosen. Denna grupp är särskilt intressant eftersom vi kunde se samma trend förra året. Då växte Lidköping totalt sett mycket mer än prognosen men inte i åldersgrupp unga vuxna 25-29 år. Fortsatta analyser kommer förhoppningsvis visa om detta är en nationell trend och vad det kan tänkas bero på.

Länet

Sammanlagt flyttade 446 personer till Lidköping från övriga delar av landet och inom Västra Götalands län flyttade 941 personer hit till Lidköping. Motsvarande siffror gällande utflytt från kommunen är att 489 personer flyttade ut från Lidköping till övriga delar av Sverige medan 809 personer flyttade till en annan kommun inom Västra Götaland. Västra Götaland ökade med 16 067 invånare.

Riket

I Sverige bor det numera 10 327 589, en ökning med 97 404 personer jämfört med samma period 2018.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan