Nytt politiskt direktiv: ”Kraftsamling för än mer goda och jämlika livsvillkor i Lidköpings kommun” och organisering under utredningstiden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 27 februari, 2020

Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har under förmiddagen lanserat ett politiskt direktiv kring en kraftsamling som ska öka takten i genomförandet av Program för social hållbarhet och som därigenom ska stärka förutsättningarna för goda och jämlika livsvillkor för invånarna i Lidköping. Partiernas företrädare uttrycker att de ser behov av att stärka samarbetet mellan förvaltningar och mellan dem och externa aktörer inom näringslivet och civilsamhället.

Stadshuset i Lidköping

Av direktivet framgår att man vill starta ett pilotprojekt genom att Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg läggs samman till en förvaltning med sektoriell indelning: sektor Social Välfärd. Direktivet anger också att integration förs över till Utbildning från Social & Arbetsmarknad. Formell hantering av direktivet sker vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars.

Organisering under utredningstiden – tf. förvaltningschef Social & Arbetsmarknad

Direktivet innebär att tf. kommundirektör Sven-Owe Andersson ska leda utredningsarbetet. I syfte att förbereda den förestående förändringen kommer Helen Smith från och med 1 mars 2020 inte längre att ha rollen som förvaltningschef för Social & Arbetsmarknad. Det är en följd av det politiska direktivet där två förvaltningschefsroller ska bli en. Nuvarande förvaltningschef för Vård & Omsorg Lotta Hjoberg kommer att vara tf. förvaltningschef för Social & Arbetsmarknad under utredningstiden.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan