Må bra-dag lördag 12 september – framflyttad till 2021

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 5 mars, 2020

Den planerade Må bra-dagen i september är framflyttad till 2021.

Må bra-dag 12 september

—————–

Lördag 12 september kommer en Må bra-dag anordnas i Sparbanken Lidköping Arena. Temat för Må bra-dagen är välmående och hälsa och dagen riktar sig till barn och unga och deras familjer.

Det är viktigt att hela familjen mår bra då detta påverkar barn och ungas skolresultat som i sin tur påverkar barn och ungas välbefinnande.

Må bra-dagen i Sparbanken Lidköping Arena blir startskottet för en ny satsning i Lidköping, en satsning på barn och unga där fler får möjlighet att vara aktiva på sin fritid, en satsning där trösklarna sänks och fler får möjlighet att delta.

Det kommer finnas möjlighet att ta del av information om vilka fritidsaktiviteter som finns, vilket stöd kommunen kan erbjuda till de som behöver och varför det är viktigt för barn och unga att äta rätt, röra på sig och få utlopp för sin kreativitet och sina intressen.

Just nu är flera arbetsgrupper är i full gång med planering av olika aktiviteter med välmående och hälsa i fokus. Även föreningslivet kommer bjudas in inom kort.

Må bra-dagen som brukar vara på stan är en del av det som händer i Sparbanken Lidköping Arena.

Finansiering

Må bra-dagen finansieras ekonomiskt med stöd från Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) överenskommelse “Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan