Riktlinjer för hemvändande elever på DLG och Campus Västra Skaraborg – Coronavirus

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 6 mars, 2020

De la Gardiegymnasiet 2018

Riktlinjer för hemvändande elever på DLG och Campus Västra Skaraborg – Coronavirus

Dessa riktlinjer vänder sig till dig som varit i ett utpekat riskområde. Utgångspunkten är kommunens hållning runt Coronaviruset men förtydligar hur du som elev eller vuxenstuderande ska förhålla dig.

Alla som kommer hem från riskområden uppmanas att kontakta skolan innan de kommer till skolan. Kontakt sker via rektor eller om ni har annan utsedd kontaktperson för er skolgång. Denna person kan i sin tur kontakta rektorn för rådgivning.

Risken för smitta är låg, men vi tillämpar försiktighetsprincipen. Om behov finns i det enskilda fallet kommer vi att underlätta för individen genom att genomföra vissa anpassningar. Skolan kan exempelvis vara behjälplig med skoluppgifter under tiden för en eventuell frånvaro så att inte eleven ska komma efter med sina studier. Vi kommer att hantera varje individ för sig, och hitta lösningar för var och en.

De riskområden som just nu är identifierade är

  • Kinas fastland inklusive Hong Kong (ej Macau)
  • De italienska regionerna Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana.
  • Iran

Om man har luftvägssymtom, hosta eller feber och varit i ett riskområde ska man stanna hemma och omedelbart kontakta Vårdguiden 1177 på telefon för vidare bedömning.

Man kan följa allmänna råd och uppdaterad information om coronaviruset via FolkhälsomyndighetenVårdguiden 1177 eller krisinformation.se

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan