Nu vårstädar vi Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 9 mars, 2020

Sandupptagning på gator, gång- och cykelvägar, skolor, förskolor och äldreboenden.

Sopmaskin

Vintern har äntligen släppt sitt grepp om Lidköping, därför börjar vi nu den årliga sandsopningen. Under vecka 13 beräknas sandupptagningen påbörjas med start i de centrala delarna. Vi kommer skylta i anslutning till varje område några dagar innan sandupptagningen påbörjas.

Passa på att sopa ut grus och sand från din gångbana innan kommunens sandupptagning startar. Sopa gärna ut cirka 1 meter utanför kantstenen för att underlätta för våra maskiner att få med all sand och grus.

I samband med sandupptagningen kommer vissa gator och parkeringsplatser att tillfälligt stängas av för parkering. Även där datumzon gäller för gatuparkering vill vi betona vikten av att parkeringsförbud respekteras.

Vid eventuella överträdelser kommer parkeringsanmärkningar att utfärdas eftersom vårt arbete försvåras av kvarstående fordon.

Tack för att du respekterar parkeringsförbuden!

 

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan