Årets medborgarlöfte från kommunen och Polisen är klart

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 10 mars, 2020

Kommunen och Polisen har nu gjort en utfästelse gentemot Lidköpingsborna kring hur det trygghets- och brottsförebyggande arbetet ska stärkas under året. 600 samtal med kommuninvånare samt kompletterande interna dialoger inom Polisen och inom kommunen ligger till grund för löftet.

Frida Nilsson och Johan Rexhag

Det är det fjärde året i rad som kommunen och Polisen ger medborgarna ett löfte.

– Löftet som vi hade för 2019 fortsätter under 2020 konstaterar Johan Rexhag lokalpolisområdeschef, och hänvisar till att det innehåller bra åtgärder och gemensamma utfästelser för att komma tillrätta med viktiga frågor.

Stort fokus på att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar
Medborgarlöftet sätter även fortsättningsvis stort fokus på att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar. Som en del av det ska insatser ske för att skolmiljön ska vara helt narkotikafri. Konkret innebär det bland annat att det nu är möjligt att arbeta med förebyggande narkotikasök på kommunens skolor.  Sökning sker alltid oanmält, utanför skoltid, och i såväl elevutrymmen som övriga utrymmen.

Att Polisen får tips är många gånger ett startskott för andra åtgärder såsom att Polisen och kommunens socialtjänst håller gemensamma orossamtal med föräldrar. Dessa samtal är också en del av löftet.

Arbetet mellan kommun och Polis är strukturerat och kunskapsbaserat då man utgår från lägesbilder och insatser utefter vad de visar.

– Jag tror definitivt att vårt samarbete ökar förutsättningarna för att lyckas med trygghetsarbetet i hela kommunen. Vi får på det här sättet en gemensam bild av läget och vi planerar tillsammans hur vi ska komma tillrätta med de viktiga frågorna, säger Frida Nilsson (C), ordförande i forum för social hållbarhet tillika förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Trygghet i Lidköpings tätorter

I medborgarlöftet ingår också trygghet i Lidköpings tätorter. För att stärka tryggheten i centrum och i tätorterna lovar Polisen att ha en fortsatt hög närvaro vid de tidpunkter och platser som medborgarna angett att de upplever som otrygga.

Kommunen lovar att fortsätta sitt arbete med att belysa stråk och mötesplatser för en attraktiv stad. Befolkade gator och torg skapar trygghet, därför lovar kommunen att försöka engagera vuxna och då främst föräldrar att vara ute på kvällar och helger.

Medborgarlöftet är en del av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet som också omfattar en fyraårig samverkansöverenskommelse och en årlig handlingsplan och givetvis alla de konkreta åtgärder som följer av och relaterar till detta.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan