Utbildning på distans för De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg från 18 mars

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 17 mars, 2020

Från och med imorgon onsdag 18 mars kommer all utbildning vid De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever fortsätter sin skolgång hemifrån och har kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller tills annat meddelas.

Beslutet är fattat på delegation av utbildningsnämndens ordförande Andreas Bill.

Vi följer som tidigare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regeringen säger Ove Brodin, förvaltningschef på Utbildning. Vårt mål är att upprätthålla verksamheten på bästa sätt och vi förväntar oss att eleverna tar sitt ansvar för att så långt som möjligt fullgöra sina studier.

Det finns digital teknik som idag används i undervisningen. Undervisningen kommer framöver ske på distans och följa planerat schema. 

Lärare och annan personal kommer vara på skolan för att stötta eleverna i undervisningen.

Respektive skolform eller utbildning kommer att informera sina elever om upplägget för den fortsatta distansundervisningen. 

Beslutet omfattar all gymnasieutbildning och vuxenutbildning med Lidköpings kommun som huvudman. Alltså även vuxenutbildningar på plats i Vara och Essunga.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan