Delvis reviderat beslut om distansundervisning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 24 mars, 2020

Ordförande i utbildningsnämnden i Lidköpings kommun reviderar det tidigare beslutet om distansundervisning för samtliga elever på De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg. Beslutet om förändring av undervisningen togs efter rekommendationer från myndigheterna som en förebyggande försiktighetsåtgärd med tanke på spridningen av covid-19.

De la Gardiegymnasiet 2018

Det reviderade beslutet innebär att elever i år 3 på yrkesprogrammen Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet och VVS- och fastighetsprogrammet kommer släppas in i små grupper för att göra de moment som krävs för att kunna få ett slutbetyg. Eleverna kommer använda ingångar direkt in i respektive programs lokaler och inga gemensamma utrymmen kommer användas.

Berörda elever kallas personligen och får endast närvara vid undervisningen om de är symptomfria. Eleverna har också ett eget ansvar att hålla en god handhygien och inte närvara vid undervisningen ens med milda förkylningssymptom.

Rekommendationen att ställa om till distansundervisning innebär stora konsekvenser för eleverna på yrkesprogrammen. Därför måste vi från utbildningsnämnden och jag i egenskap av ordförande agera. Som läget ser ut nu och på de indikationer vi får från myndigheterna kommer rekommendationerna att försöka begränsa stora folksamlingar pågå ett tag. Då vill vi göra allt vi kan för att våra elever på yrkesprogrammen ska kunna få sina slutbetyg och ta examen säger Andreas Bill, ordförande i utbildningsnämnden.

Detta kommer genomföras på prov fram till påsklovet. Om myndigheterna fortsättningsvis rekommenderar distansundervisning kommer vi efter påsklovet se över vilka möjligheter vi har att göra detta på ett bra sätt även för fler program med praktiska moment både på Campus Västra Skaraborg och De la Gardiegymnasiet säger Ove Brodin, förvaltningschef på Utbildning.

Vi känner alla att vi behöver göra allt vi kan för att våra ungdomar och vuxenstuderande ska få chansen att komma ut till ett arbetsliv med slutbetyg till sommaren.

Genom att låta symptomfria elever få undervisning i grupper om 3-5 elever halvdagsvis gör vi också allt vi kan för att minimera risken och de kontaktytor som finns när eleverna kommer in för att göra sina arbetsmoment avslutar Andreas Bill ordförande i utbildningsnämnden.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan