Anpassad undervisning DLG inklusive Gymnasiesärskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 8 april, 2020

Utbildningsnämnden genom ordförande Andreas Bill har idag, 8 april, beslutat nedanstående.

Nedanstående gäller från tisdag 14 april tills annat beslut fattas.

Utifrån att elever behöver komma till skolan för undervisning
– för praktiska moment
– för prov/examination
– utifrån synnerliga skäl (enskilda elever)

Ett kompensatoriskt tänk skall råda för att stötta elever med störst behov.
Rektor ansvarar för att ha kontroll över vilka elever som är på skolan och i vilken utsträckning.
Varje program anger ett behov för elevers närvaro per halvdag, förmiddag alt eftermiddag.

Program/Antal elever
BA – 12
BF – 12
EE – 12
EK – 12
ES Musik – 16 (uppdelat 2 x 8)
ES Bild/media – 12
FT – 12
HA – 10
HT – 8
HV – 3
IN – 8
IMA – 12
IMS – 12
NA – 12
RL – 5
SA – 12
TE – 12
VO – 15 (uppdelat 3 x 5)
VVS – 10
Gysär HP – 8
Gysär HRB – 8

Som mest 8 elever i samma lokal. Separata ingångar används.
Ovanstående gäller elever i år 3 och Introduktionsprogrammen.
Inga samlingar på allmänna utrymmen.
Elev och personal måste vara symptomfri för att vara i skolans lokaler.

Ovanstående grundar sig utifrån de rådande riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten, Utbildningsdepartementet och Skolverket.

För skolledningen De la Gardiegymnasiet
Magnus Thilén, gymnasiechef

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan