E-tjänst för anstånd lanseras

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 8 april, 2020

En del i det åtgärdspaket till näringslivet som beslutats är att man som företag eller förening har möjlighet att ansöka om anstånd på fakturor utställda från Lidköpings kommun. Vi har idag  lanserat en e-tjänst för att underlätta ansökningsförfarandet. Ni hittar denna e-tjänst på https://sjalvservice.lidkoping.se/anstand-fakturor

Anstånd beviljas regelmässigt för företag och föreningar efter ansökan i denna e-tjänst. Sökande anger vilka områden anståndsansökan gäller till exempel miljötillsyn, livsmedelskontroll, VA, renhållning, serveringstillstånd, brandtillsyn, elnät, planavgifter samt bygglovsavgifter. Om du fortfarande har behov av anstånd måste du göra en ny ansökan för kommande fakturor.

Vänligen notera att anstånd kan bara ges till företag och föreningar, inte privatpersoner. Driver du en enskild firma och din firma är kund i kommunen räknas detta som ett företag och kan beviljas anstånd. Om du är privatperson och har svårt att betala din faktura från kommunen ta kontakt med Kontaktcenter. Notera också att det gäller för fakturor utställda under perioden 1 april – 31 augusti 2020. Normalt har Lidköpings kommun 30 dagars betaltid för kunder till kommunen. Beslutet ger möjlighet till ytterligare anstånd med 60 dagar, alltså totalt 90 dagar.

Läs mer om åtgärdspaketet och andra tips till dig som företagare.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan