Annorlunda student och skolavslutning för Skaraborgs elever

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 23 april, 2020

För att minska risken för spridning av coronaviruset och covid-19 kommer årets studentfirande och skolavslutning att genomföras på andra sätt än de traditionella.

Student och skolavslutning närmar sig och för många elever är det en efterlängtad högtid. Samtidigt måste landets skolor förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla social distans, skydda utsatta grupper och undvika större samlingar än 50 personer. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har uttryckt att situationen är allvarlig och att det nu är viktigt att skolorna planerar för alternativ till det traditionella firandet.

Skaraborgs skolchefer har enats om att arbeta i enlighet med Skolverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed blir det ett annorlunda firande av student och skolavslutning runtom i Skaraborg.

– Vi ställer inte in. Vi ställer om och hittar alternativa sätt att fira, säger Katarina Lindberg, ordförande i Skaraborgs skolchefsnätverk.

Hur studentfirande och skolavslutningar kommer att se ut på skolorna runt om i Skaraborg bestämmer varje skolenhet. Förutsättningarna ser olika ut och rektorerna ansvarar för planering och organisering av firandet. Lika för alla skolor i Skaraborg är dock att vårdnadshavare och andra anhöriga inte kommer att kunna närvara.

– Vi förstår att det kan finnas besvikelse och frustration bland elever och vårdnadshavare när något man sett fram emot inte kan genomföras som tänkt, men vi tror också att det finns en förståelse för att vi alla måste hjälpas åt i detta allvarliga läge. Vi ska göra allt vi kan för att årets firande ska bli fint och minnesvärt, säger Katarina Lindberg.

Andra arrangemang som studentbal och korteger av olika slag anordnas inte av skolorna och är därmed inte skolans ansvar.

– Vi rekommenderar ändå våra elever att respektera Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Alla måste ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen. Även om man inte är rädd om den egna hälsan så har man ett ansvar gentemot andra personer i samhället, säger Katarina Lindberg.

FAQ student och skolavslutning – Skaraborg

Kommer ni att ställa in studentfirande och skolavslutning?

Nej, vi ställer inte in. Vi ställer om och hittar alternativa sätt att fira.

Varför blir det inget traditionellt firande av student och skolavslutning?

Vi måste förhålla oss till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla social distans, skydda utsatta grupper och undvika större samlingar än 50 personer. Situationen är allvarlig och påverkar även firandet av student och skolavslutning.

Kan ni förstå besvikelsen hos blivande studenter när de inte får fira på traditionellt sätt?

Absolut, vi har full förståelse och känner med dem, att sluta gymnasiet ska ju vara en fest. Men vi tror också att det finns en förståelse för att vi alla måste hjälpas åt i detta allvarliga läge. Vi ska göra allt vi kan för att årets firande ska bli fint och minnesvärt

Det är ju ett antal veckor kvar till studenten. Är det inte för tidigt att bestämma hur det ska bli?

Ingen vet hur smittspridningen utvecklas men inget tyder på att livet återgår till det normala om några veckor. Många evenemang som innebär större samlingar av människor har ställts in i vår och i sommar. Det är allt från konserter och musikfestivaler till sportevenemang. Traditionella studentfiranden är också evenemang där väldigt många människor samlas. Vi tror att det blir svårt att ha ett traditionellt studentfirande och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Hur kommer det alternativa firandet se ut?

Studentfirande och skolavslutningar kommer att se olika ut på skolorna runt om i Skaraborg. Varje skolenhet planerar och organiserar sitt eget firande. Lika för alla skolor är att vårdnadshavare inte kommer att kunna närvara.

Kommer eleverna att vara delaktiga i utformningen?

Vi rekommenderar att man för en dialog med skolornas elevråd. Det är ju för elevernas skull som firandet arrangeras.

Hur blir det med bal, kortege och liknande?

Den typen av arrangemang är inte något som arrangeras av skolan och därmed inte skolans ansvar. Vi rekommenderar ändå våra studenter att respektera Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vad säger ni om studenterna ändå samlas för eget firande?

Vi rekommenderar våra studenter att respektera Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Alla måste ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen. Även om man inte är rädd om den egna hälsan så har man ett ansvar gentemot andra personer i samhället.

//Skaraborgs skolchefsnätverk, genom ordförande Katarina Lindberg, 0500-49 82 90

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan