Till vårdnadshavare för elev i år 1 och 2 på De la Gardiegymnasiet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 23 april, 2020

Till vårdnadshavare för elev i år 1 och 2 på De la Gardiegymnasiet

Med anledning av den rådande pandemin har vi som ni alla vet ställt om till distansundervisning på DLG. För oss som skola har det inneburit att på bästa sätt skifta till en verksamhet som varken lärare eller elever är helt vana vid. Distansundervisningen ställer andra krav än den ordinarie undervisningen vilket kan påverka elevernas studier.

För att studierna ska avlöpa på bästa sätt behöver vi arbeta tillsammans skola och vårdnadshavare. Detta innebär att vi behöver extra stöttning från hemmet avseende rutiner som sömn, kost, rörelse samt uppmärksamma hur det går för er ungdom och studierna. Om ni har funderingar eller behöver hjälp i detta ber vi er i första hand kontakta mentor. Mentor kan sedan lotsa vidare till skolans elevhälsoteam som kan ge stöd på olika vis.

Vi befinner oss i en annorlunda tid och kommer göra vårt bästa för att eleverna tillsammans med lärare och övrig personal ska få en så god utbildning som möjligt. I skrivande stund kan vi inte säga hur länge distansundervisningen kommer att fortgå. Vi följer de råd och riktlinjer som myndigheter och regering beslutar om.

Skolledningen DLG genom gymnasiechef Magnus Thilén 20200423

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan