Förslag på ändring i planbestämmelse gällande röda tak på villor

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 29 april, 2020

Den idag gällande planbestämmelsen om att alla nybyggda villor – inom vissa villaområden – ska ha röda tak föreslås nu att tas bort i flera gällande detaljplaner inom kommunen. Bestämmelsen, som tillkom på 90-talet, antogs för att hålla ihop den estetiska tilltalande helheten i villaområden.

Dagens möjligheter med takintegrerade solenergianläggningar, som i huvudsak är svarta, gör att det finns anledning att se över bestämmelsen om att bara tillåta röda tak. Ett svart tak med svarta solenergianläggning anser många vara mer estetiskt tilltalande.

De detaljplaner som nu föreslås ändras är bara början på arbetet med att planbestämmelsen om röda tak tas bort och kommer att fortsätta med fler detaljplaner allt eftersom.

De aktuella planerna är:

1060   Ändring av detaljplan för Villa Giacomina etapp 2A
1065   Ändring av detaljplan för del av Villa Giacomina 1:15 m fl (Etapp 3)
1068   Ändring av detaljplan för Lanternan (Villa etapp III)
1072   Ändring av detaljplan för del av Villa Giacomina 1:15, (Villa 4)
1078   Ändring av detaljplan för Egenstorp 1:2 Furuhäll
1081   Ändring av detaljplan för Sjölunda etapp 1, del av Villa Giacomina 1:15
2017   Ändring av detaljplan för del av Råda – Silverbyn
2018   Ändring av detaljplan för Råda Silverbyn etapp 2
2019   Ändring av detaljplan för del av kv Vårsången Råda
2021   Ändring av detaljplan för Råda 3 etapp 1
2022   Ändring av detaljplan för Råda Mosse, Ebbetorpsvägen m fl
2024   Ändring av detaljplan för Råda Mosse, Böketorpsvägen m fl

Här kan du läsa mer om varje specifik detaljplan. Klicka på den översta fliken i listningen på sidan.

Adress syd 1 Adress norr 1

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan